16 januari 2016

Asbest inventarisatie

Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te  tasten.
Het systematisch en volledig inventariseren van alle waarneembare asbest, asbesthoudende producten, verontreinigt materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn of kunnen worden waargenomen met of zonder behulp van licht destructief onderzoek.

Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.
Vooraf of tijdens de bouwkundige sloop van een bouwwerk, object of constructie wordt uitgevoerd op basis van een overzicht van redelijk vermoeden aanwezige asbestbronnen. Bij dit onderzoek vindt er zwaar destructief onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door de deskundige inventariseerder asbest, en zo nodig i.s.m. een gecertificeerde asbestverwijderaar (SC 530) of sloper (BRL SVMS 007).

Risicobeoordeling (Type G) onderzoek: inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw.
Inventarisatie van asbest gericht op het gebruik van het gebouw. Deze asbestinventarisatie  is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A . De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991: 2015.

JK Fibre Care Werkt met het landelijk asbest volgsysteem (LAVS)